Spørsmål og svar

Brukervilkår

Brudd på vilkårene kan føre til utestengelse fra revju.no og sletting av alt delt innhold.

Innhold på siden kan bli fjernet uten forvarsel. Vi (revju.no) vil imidlertid ikke redigere andres innhold, men kan fjerne/sensurere informasjon som vi mener er upassende på nettsiden.

Innhold som er krenkende, støtende, trakkaserende eller sjikanerende skal ikke deles på revju.no.

Det skal ikke foregå uthenging av enkeltindivider på revju.no og innhold skal ikke ha hovedvekt på negative personlige egenskaper ved individer.

Vi (revju.no) anbefaler at man unngår bruk av navn i anmeldelser.

Du er selv ansvarlig for innholdet som du deler på revju.no.

Du kan ikke kreve innhold slettet med mindre det finnes en særskilt god grunn for det. Ta kontakt på slettrevju@outlook.com.

Innhold som deles på siden kan bli brukt i revju.no sin markedsføring. Selskapet vil sørge for at personlige opplysninger holdes skjult.