Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål

Bruk søkefeltet på forsiden eller i headeren. Søk på en adresse bestående av gatenavn og gatenummer (f.eks: Edvardsens gate 3).

Velg leilighet. Du velger leiligheten som er av interesse ved å klikke på korrekt bruksenhetsnummer. Se «Hvorfor finner jeg ikke leiligheten?» hvis du ikke finner korrekt bruksenhetsnummer.

Her finnes det to muligheter. Du kan bruke søkefeltet på forsiden og i headeren, eller så kan du klikke på «Skriv en anmeldelse» i headeren.

Alternativ 1 (søkefelt)

Bruk søkefeltet på forsiden eller i headeren. Søk på en adresse bestående av gatenavn og gatenummer (f.eks: Edvardsens gate 3).

Velg leilighet. Du velger leiligheten som er av interesse ved å klikke på korrekt bruksenhetsnummer. Se «Hvorfor finner jeg ikke leiligheten?» hvis du ikke finner korrekt bruksenhetsnummer. Dersom du mener at det mangler en leilighet på adressen kan du legge til den ved å klikke på «Legg til ny leilighet» nederst i søkefeltet. Da legger du til leiligheten ved å opprette et nytt bruksenhetsnummer for leiligheten som mangler. Sørg for at du forstår reglene for bruksenhetsnummer før du legger til en ny leilighet.

Klikk så på «Legg til anmeldelse».

Fyll ut all obligatorisk informasjon i skjema og klikk «Send inn».

Alternativ 2 («Skriv en anmeldelse»-knapp)

Klikk på «Skriv en anmeldelse» i headeren.

Bruk søkefeltet i første steg av skjema til å velge leilighet. Søk på en adresse bestående av gatenavn og gatenummer (f.eks: Edvardsens gate 3).

Velg leilighet. Du velger leiligheten som er av interesse ved å klikke på korrekt bruksenhetsnummer. Se «Hvorfor finner jeg ikke leiligheten?» hvis du ikke finner korrekt bruksenhetsnummer. Dersom du mener at det mangler en leilighet på adressen kan du legge til den ved å klikke på «Legg til ny leilighet» nederst i søkefeltet. Da legger du til leiligheten ved å opprette et nytt bruksenhetsnummer for leiligheten som mangler. Sørg for at du forstår reglene for bruksenhetsnummer før du legger til en ny leilighet.

Fyll ut all obligatorisk informasjon i skjema og klikk «Send inn».

Skrive anmeldelse

Hvis korrekt bruksenhetsnummer ikke dukker opp når du søker på en adresse skyldes det at leiligheten ikke er registrert hos Kartverket. Den er heller ikke lagt til av tidligere leietakere gjennom REVJU sitt system. Som regel er det to årsaker til at en leilighet ikke er registrert hos Kartverket.

Ingen leiligheter registrert

Når det kun er et sted å bo på en adresse finnes det ingen bruksenhetsnummer på adressen. Adresser med kun en boenhet trenger ikke bruksenhetsnummer da det er for å skille mellom boenheter som deler adresse. Eneboliger har kun en boenhet med mindre kjelleren for eksempel leies ut som en egen boenhet (kjellerleilighet). Da skal utleieren registrere at det er to boenheter på adressen hos Kartverket. Eneboligen og kjellerleiligheten vil da få hvert sitt bruksenhetsnummer. Det samme gjelder bygg eller eneboliger som er gjort om til leiligheter. Utleier skal da registrere at det finnes flere boenheter på adressen slik at man kan bruke bruksenhetsnummeret til å skille mellom boenhetene som deler adressen (flere leiligheter på samme adresse).

Hvis utleieren har latt være å registrere at adressen har to eller flere boenheter vil det ikke eksistere bruksenhetsnummer når du søker på adressen. Da kan du skrive en anmeldelse på adressen uten å spesifisere bruksenhetsnummer eller du kan legge til korrekt bruksenehetsnummer gjennom REVJU sitt system. Det gjør du nederst i søkefeltet, etter du har søkt på adressen, ved å klikke på «Legg til ny leilighet». Sørg for at du forstår reglene for bruksenhetsnummer før du legger til en ny leilighet. Fordelen med å legge til korrekt bruksenhetsnummer er at fremtidige leietakere vet hvilken leilighet det gjelder.

Ikke registrert alle leilighetene

Hver boenhet på samme adresse skal ha sitt eget bruksenhetsnummer. Bruksenhetsnummer skal gjøre det mulig å skille mellom leilighetene som deler samme adresse. Antall bruksenhetsnummer viser hvor mange steder man kan bo på en adresse (antall leiligheter). For eksempel skal et bygg med fem leiligheter på en adresse ha fem bruksenhetsnummer. Velger utleieren å legge til en sjette leilighet ved å pusse opp loftet skal det registreres et ekstra bruksenhetsnummer på adressen hos Kartverket. Totalt skal det nå være seks bruksenhetsnummer på adressen.

Hvis utleier har latt være å registrere at adressen har fått en ekstra leilighet vil ikke bruksenhetsnummeret dukke opp når du søker på adressen, med mindre en tidligere leietakere har lagt til leiligheten gjennom vårt system. Da kan du legge til korrekt bruksenehetsnummer gjennom REVJU sitt system. Det gjør du nederst i søkefeltet, etter du har søkt på adressen, ved å klikke på «Legg til ny leilighet». Sørg for at du forstår reglene for bruksenhetsnummer før du legger til en ny leilighet. Hvis du ikke legger til leiligheten som mangler vil anmeldelsen du skriver havne på feil leilighet.

Lese anmeldelse

I enkelte tilfeller, når du skal lese en anmeldelse, vil du ikke finne korrekt bruksenhetsnummer etter å ha søkt på adressen. Det skyldes at leiligheten verken er registrert av utleier hos Kartverket eller at en tidligere leietaker den til gjennom REVJU sitt system. Med andre ord finnes det ikke anmeldelser på leiligheten. Se «Ingen leiligheter registrert» og «Ikke registrert alle leilighetene» for ytterligere forklaring.

REVJU sin forklaring

Bruksenehtsnummer er laget for å skille mellom leiligheter som deler samme adresse (gatenavn og gatenummer). Det gir altså enheter på samme adresse sin egen unike adresse (gatenavn, gatenummer og bruksenehtsnummer). Adresser hvor det kun finnes et sted å bo har ikke bruksenhetsnummer da man kun kan bruke adressen for å skille ut boligen (gatenavn og gatenummer). Dette gjelder for eksempel eneboliger, med mindre man har leid ut kjelleren. Da skal kjelleren og resten av huset ha hver sin unike adresse (gatenavn, gatenummer og bruksenhetsnummer). Se «Kartverket sin forklaring» for hvordan man finner ut av bruksenhetsnummer.

Kartverket sin forklaring

Bruksenhetsnummeret (bolignummeret) er leilighetens unike adresse. Bruksenhetsnummeret består av én bokstav og fire tall. Bokstaven og de to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre mot høyre. For eksempel:

H0201: H står for hovedetasje, 02 står for andre etasje og 01 står for første bolig til venstre.

Du bor i Strandgt. 2 H0203: H0203 viser altså at leiligheten ligger i andre etasje, og at det er den tredje leiligheten fra venstre.

Bokstaven forteller om du bor i en Hovedetasje, Loftsetasje, Underetasje eller Kjelleretasje. De to første tallene sier hvilken etasje inngangen til leiligheten din ligger i. De to siste tallene er leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre når man kommer opp trappen (i Oslo og Bærum regner man fra venstre utenfor inngangsdøren til huset).

Fant du ikke det du lette etter? Send oss et spørsmål på mail hvasomhelst@revju.no.