Vilkår for bruk av revju.no

Brudd på vilkårene kan føre til utestengelse fra revju.no og sletting av alt delt innhold.

1: Innhold på siden kan bli fjernet uten forvarsel. Vi (revju.no) vil imidlertid ikke redigere andres innhold, men kan fjerne/sensurere informasjon som vi mener er upassende på nettsiden.

2: Innhold som er krenkende, støtende, trakkaserende eller sjikanerende skal ikke deles på revju.no.

3: Det skal ikke foregå uthenging av enkeltindivider på revju.no og innhold skal ikke ha hovedvekt på negative personlige egenskaper ved individer.

4: Vi (revju.no) anbefaler at man unngår bruk av navn i anmeldelser.

5: Du er selv ansvarlig for innholdet som du deler på revju.no.

6: Du kan ikke kreve innhold slettet med mindre det finnes en særskilt god grunn for det. Ta kontakt på slettrevju@outlook.com

7: Innhold som deles på siden kan bli brukt i revju.no sin markedsføring. Selskapet vil sørge for at personlige opplysninger holdes skjult.