Personvernerklæring

revju.no

1: Daglig leder, Fabian A Johannessen er hovedansvarlig for behandling av personopplysningene som brukere oppgir på nettsiden (revju.no). Han har det daglige ansvaret for hvordan informasjonen brukes.

2: Formålet med behandling av informasjonen er å lage troverdige brukerprofiler, ha mulighet til å kontakte brukerne og sikre troverdige anmeldelser. Vi ønsker derfor å ha brukerprofiler som inneholder navn, epost-adresse, mobilnummer, brukernavn, passord og hvilken by personen holder til.

3: «Den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål» (personopplysningsloven artikkel 6, 1a).

4: Vi samler inn navn, epost, brukernavn, passord, mobilnummer og hvilken by brukeren holder til.

5: Personopplysningene oppgis av brukeren selv og vi (revju AS) henter ikke noen personopplysninger om brukeren på eget initiativ.

6: Brukeren må oppgi alle oplysningene (se punkt 4) for å få full tilgang til nettsidens funksjoner. Det er med andre ord ikke frivillig å gi fra seg personopplysningene hvis de ønsker tilgang til nettsiden.

7: Opplysningene blir ikke utlevert til noen tredjepart.

8: Personopplysningene lagres på servere som blir kjørt av «Bluehost». De er et internasjonalt «hosting»-selskap som blant annet tilbyr servere til nettsider. Nettsiden lagrer personopplysningene automatisk ved registrering og beholdes så lenge brukerprofilen er aktiv. Ønsker brukeren ikke lenger en aktiv bruker på nettsiden blir personopplysningene slettet manuelt av hovedansvarlig eller av andre på oppdrag fra hovedansvarlig. Dette skjer ved at brukeren henvender seg til selskapet for å få profilen slettet.

9: Det er norske lover som gjelder (Norges Lover) og brukeren har alle rettigheter som fremkommer i Personopplysningsloven når det gjelder innsyn i egne personopplysninger, retting og sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.

10: Nettsiden lagrer personopplysninger på servere som blir opperert av et internasjonalt og annerkjent IT-selskap (Bluehost) for å sikre at personopplysninger blir lagret trygt.  

11: Ønsker brukeren innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan de kontakte oss på epost: revju@outlook.com