Personvernerklæring

revju.no

1: Daglig leder, Fabian A Johannessen er hovedansvarlig for behandling av personopplysninger. Han kan kontaktes på tlf: 90816481 eller e-post: fabian_aj@hotmail.com.

2: Formålet med behandling av personopplysninger er å sikre troverdige anmeldelser på nettsiden (revju.no). I enkelte tilfeller kan det være tvil om anmeldelsene kommer fra personer som har bodd i leilighetene. Personopplysningene brukes da for å kontakte vedkommende.

3: «Den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål» (personopplysningsloven artikkel 6, 1a).

4: Personopplysningene vi samler inn er: navn, brukernavn, epost og passord.

5: Personopplysningene oppgis av brukeren selv. Vi (revju AS) henter ikke noen personopplysninger om brukeren på eget initiativ.

6: Brukeren må oppgi alle opplysningene (se punkt 4) for å få full tilgang til nettsidens funksjoner. Det er derfor ikke frivillig å gi fra seg personopplysninger hvis man ønsker full tilgang til nettsidens funksjoner.

7: Opplysningene blir ikke utlevert til noen tredjepart. Personopplysningene deles ikke med andre mottakere.

8: Personopplysningene lagres utenfor EU/EØS (overføring). Nettsiden benytter seg av servere fra Bluehost. Det er et internasjonalt og anerkjent «hosting»-selskap som tilbyr servere til nettsider. Det sikrer trygg lagring av personopplysninger. Serverne til Bluehost er lokalisert i Orem, Utah (USA).

9: Nettsiden lagrer personopplysninger automatisk ved registrering. Personopplysninger beholdes så lenge brukerprofilen er aktiv. Ønsker brukeren ikke lenger en aktiv profil på nettsiden blir personopplysningene slettet manuelt av hovedansvarlig eller av andre på oppdrag fra hovedansvarlig. Brukeren må henvende seg til selskapet for å få profilen slettet.

10: Det er norske lover som gjelder (Norges Lover) og brukeren har alle rettigheter som fremkommer i Personopplysningsloven når det gjelder innsyn i egne personopplysninger, retting og sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.

11: Ønsker brukeren innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan de kontakte oss på epost: revju@outlook.com