Kronstadveien 38 5053 H0102

Poeng fra anmeldelsen(e)

2.4
2 Anmeldelser
Utleier
25.0%
Naboer
75.0%
Brannsikkerhet
30.0%
Romløsning
35.0%
Lite fuktighet
40.0%
Dagslys
25.0%
Kjøkken
25.0%
Bad
90.0%
Strømforbruk
50.0%
Beliggenhet
85.0%
Kollektiv Forbindelse
45.0%
Rømningsveier
25.0%
Pris
50.0%
Støy
70.0%
Lagringsplass
50.0%
Lydisolering
0.0%