herman grans vei 5 5162 H0302

Poeng fra anmeldelsen(e)

3.5
2 Anmeldelser
Utleier
75.0%
Naboer
60.0%
Brannsikkerhet
80.0%
Romløsning
65.0%
Lite fuktighet
80.0%
Dagslys
80.0%
Kjøkken
80.0%
Bad
80.0%
Strømforbruk
70.0%
Beliggenhet
50.0%
Kollektiv Forbindelse
65.0%
Rømningsveier
55.0%
Pris
60.0%
Støy
40.0%
Lagringsplass
50.0%
Lydisolering
0.0%