Erik Pontoppidans gate 2 5018 H0102

Poeng fra anmeldelsen(e)

3.2
7 Anmeldelser
Utleier
70.0%
Naboer
72.9%
Brannsikkerhet
74.3%
Romløsning
62.9%
Lite fuktighet
35.7%
Dagslys
68.6%
Kjøkken
64.3%
Bad
65.7%
Strømforbruk
51.4%
Beliggenhet
78.6%
Kollektiv Forbindelse
85.7%
Rømningsveier
62.9%
Pris
60.0%
Støy
48.6%
Lagringsplass
48.6%
Lydisolering
0.0%